הגר"ח אמר לא לוותר • מערכות הכשרות נגד 'צינון' במערכת ההשגחה

  בעריש פילמר No Comments on הגר"ח אמר לא לוותר • מערכות הכשרות נגד 'צינון' במערכת ההשגחה
  21:03
  21.02.24
  המהדורה המרכזית No Comments on פרסום ראשון | האיום של ח"כ גפני: "הממשלה תיפול"

  התכניות האחרונות

  ארכיון תוכניות

  פוסטים אחרונים

  תגיות

  בהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, פתחו רבני וראשי מערכות הכשרויות המהודרות במאבק נחרץ ומשותף נגד הנהלים החדשים שנקבעו ברה"ר, המצירים את צעדיהן של הכשרויות המהודרות, בשורה של נהלים המשנים באופן קיצוני את מה שהיה נהוג מקדמת דנא, ואשר נקבעו מזה שנים רבות על-ידי מרנן ורבנן זצוק"ל ויבלחטו"א, בכל הנוגע לעצמאות השחיטה המהודרת בחו"ל, ואשר נועדה להוזיל בצורה דרסטית את מחיר הבשר לציבור בני התורה והחרדים לדבר ד' המהדרין בכשרות המזון.

  לפני חג הפסח האחרון, נקבעו ברה"ר נהלים חדשים בכל הנוגע לשחיטת בשר הבקר בחו"ל, הנחיות שהתקבלו על-ידי היועץ המשפטי של הרה"ר, שלדעת רבנים חשובים ונציגי הציבור החרדי, פועל מתוך התנכלות מכוונת ושיטתית נגד הציבור החרדי ומערכות הכשרות המהודרות הפועלות עבור ציבור זה. בין השאר נקבע, כי מערכת כשרות מהודרת, לא תוכל לבחור את ראש צוות השחיטה מתוך ראשי הצוותות המאושרים על-ידי הרה"ר, וכי הדבר ייעשה על-ידי הגרלה, בניגוד לנוהל שהיה עד כה.

  החלטה נוספת שהתקבלה היא, למנות מעל ראש הצוות מטעם הרה"ר ואף בנוסף לחשובי הרבנים המתלווים ושוהים בכל תקופת השחיטה, מפקח מטעם, כאשר הרבנים וראשי הצוות כפופים להוראותיו של המפקח. החלטה זו, מהווה משום פגיעה חמורה ביותר בעבודתם של העוסקים במלאכת השחיטה המהודרת, החלטה תמוהה ביותר שאין מאחוריה כל הסבר ענייני.

  אם לא די בכך, אף התקבלה החלטה שערורייתית, שכל ראש צוות מטעם הרה"ר אשר יצטרף למשלחת של אחת מועדי הכשרויות המהודרות, יימנע ממנו בעתיד מלשמש כראש צוות בשחיטת הבשר בכשרות הרגילה, צעד שמהווה התנכלות חזיתית וקשה ביותר בצעד תמוה, שכן משלחות השחיטה של ועדי הכשרויות המהודרות יוצאות לתקופות קצרות ומוגבלות, ואילו השחיטה הרגילה מתקיימת לאורך כל השנה כולה, ומשמעות הדבר, פגיעה בלתי מידתית וקשה בפרנסתו של ראש הצוות.

  יצויין, כי בשנים רגילות יוצאות משלחות שחיטה לחו"ל מיד לאחר חג הפסח, אולם עקב הנהלים החדשים והחמורים, הורו רבני מערכות הכשרות המהודרות שלא לצאת לשחיטה בחו"ל ועד כה, למעלה מחודשיים לאחר החג, לא יצאה עד כה, שום משלחות לחו"ל, ומשמעות הדבר, כי כל עיכוב נוסף יגרום לכך, שלא יהיה בשר בכשרות מהודרות לחגים הבעל"ט, מה שיגרום לפגיעה חמורה ביותר בציבור בני התורה והמהדרין בכשרות, אשר יימנע ממנו לקנות בשר משחיטת חו"ל, הזולה באופן דרמטי מבשר משחיטה מקומית.

  בתקופה האחרונה, התקיימות דיונים ופגישות רבות של רבני מערכות הכשרות המהודרות עם כל הנוגעים בדבר ברה"ר, וניסו בכל כוחם לשנות את רוע הגזירה, אולם עד כה ללא הועיל. עקב כך הורו מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א להעביר בשמם לכל הגורמים הנוגעים בדבר, כי אין לשנות בשום אופן את הנהלים הקיימים בכל הנוגע לועדי הכשרויות המהודרות, וכי יש להשאיר את המצב הקיים על תילו, שכן כל יסודות ההשגחה נקבעו מקדמת דנא על-ידי מרנן ורבנן גדולי ישראל זצוק"ל, ואין לזוז כמלוא הנימה מהוראתם.

  לפני מספר ימים נכנסה נציגות נכבדה של רבני מערכות הכשרויות המהודרות, ובהם הגר"א רובין שליט"א, הגר"י זיכרמן שליט"א הגרצ"ה ויז'ניצר שליט"א ונציגים נוספים למעונו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, ולאחר ששמע במשך דקות ארוכות את כל צדדי הענין אמר לרבנים: "אסור להתפשר". הוא חזר על כך כמה פעמים ואף הוסיף: "כל המשנה ידו על התחתונה". כן ביקש להעביר בשמו את הוראתו בענין לכל הנוגעים בדבר, ובהם לרה"ר הרה"ג דוד לאו שליט"א.

  הרבנים שליט"א אמרו, כי הם סמוכים ובטוחים כי הוראתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א תבוצע הלכה למעשה, וכי לא יהיה כל עיכוב נוסף ביציאת משלחות השחיטה לחו"ל, שכן במידה והמשלחות לא יצאו בימים הקרובים ממש, לא יהיה כלל בשר בקר בכשרות מהודרת בחגים הבעל"ט, מה שיאלץ את הציבור החרדי לקנות בשר משחיטה מקומית במחירים יקרים ביותר, ומרבית המשפחות אף לא יוכלו כלל ליהנות משמחת החג כנהוג וכמקובל.IMG-20150621-WA0103

  IMG-20150621-WA0105  0 תגובות