- רדיו קול חי - -

נאום הבקבוקים של פרוש: "נלחמנו נגד ממשלת העזים" • צפו

במסגרת דיון על אי אימון בממשלה שהגישו סיעות האופוזיציה, תקף סגן שר החינוך ח"כ פרוש את ההצעה שהגישה סיעת 'המחנה הציוני' לזרז את המועד להגשת תקציב המדינה, ואמר שיש צורך להוציא את כל העיזים שהכניסה הממשלה הקודמת במטרה להצר את צעדיהם של הציבור החרדי, ובשל כך קשה לקבל טענה ובקשה להזדרז עם התקציב.

את דבריו פתח ואמר, "הייתי רוצה לגולל את אשר מעל ליבי, רבים שואלים אותנו מדוע אתם יהדות התורה, הכנסתם יותר מעשרים סעיפים שנוגעים למשרד החינוך בהסכם הקואליציוני, שנוגעים לדברים שגורמים עוול לציבור החרדי בבתי הספר שלהם, לעומת בתיה"ס בממלכתי ובממ"ד".

אני חייב לומר לכם שבתקופת הבחירות אני קראתי למחנה הציוני, שבעצם מדובר פה בקבוצה שמייצגת "אופוזיציה של בקבוקים"".

כאשר המחנה הציוני ניסתה להסיט את תשומת הלב, ודעת הקהל לצורך קבלת קולות, האסטרטגיה של הבחירות הייתה הבקבוקים של אשת ראש הממשלה, ואני חייב לומר לכם שכאשר אנחנו עשינו את ההסכם הקואליציוני לא הייתה לנו ברירה אלא להילחם עם מה ש"ממשלת העיזים" עשתה במהלך השנתיים של הממשלה הקודמת, אז נכון שהמחנה הציוני לא הייתה שותפה לממשלה, לכל מה שקרה בשנתיים האחרונות, כאשר נתניהו ולפיד שלטו. אבל מה שקרה בשנתיים האלה, הם הכניסו כל מיני עיזים ועל ידי העיזים האלה הם רצו להצר את צעדיהם של הציבור החרדי בכל מיני סעיפים שקשורים לחינוך המוכש"ר וזה פוגע בעוד מיעוטים במדינה".

אתן דוגמא אחת, דבר שאני מקווה מאוד דבר שהוא הסתיים היום או אתמול, משרד החינוך החליט שנה שעברה שהוא מתקצב רק את הקייטנות של הממלכתי והממ"ד מה שאין כן, את הקייטנות של המוכש"ר הוא לא מתקצב, בשל כך, הכנסנו סעיף מיוחד בהסכם הקואליציוני, שיתקצב את הקייטנות גם לילדי הציבור החרדי, ואכן האוצר העביר כסף למשרד החינוך בימים האחרונים. אנחנו כיום מתעסקים בלהוציא עז ש"ממשלת העיזים" הזו הכניסה. ואנחנו עסוקים בלהוציא את העז הזו וכאשר אתה מוציא את העז הזו, אז הנה יש לך הישג גדול, הצלחת להוציא עז".

או אם נניח כאשר קיצצו בכל מה שקשור לתמריצים וטיפוח, או בכל מה שקשור לחינוך המיוחד, אמרנו ודרשנו בהסכם הקואליציוני, שהתקציבים האלה יהיו כפי שהיה ב – 2012 כאשר נתניהו סיים את הקדנציה הקודמת, כי בשנתיים האלו 2013-2014, "ממשלת העיזים" הכניסו עיזים בסעיפים רבים וגם בסעיפים הנוגעים לחינוך, ולא כמו שמספרים לנו שרצו להיטיב עם תלמידי החינוך החרדי, הם פשוט פגעו, ולא סתם פגעו, הם פגעו בילדי החינוך המיוחד, ולכן קשה לקבל טענה ובקשה להזדרז עם התקציב, כאשר אנחנו עוסקים ב"ממשלת העיזים" ואנו נדרשים להוציא את העיזים שהוכנסו בתקציב הקודם".