- רדיו קול חי - -

אכסוף נועם שבת • הגר"ש אויערבך שקוע בלימודו בערש"ק

בימי שישי נוהג מרן הגר"ש אויערבך לצאת מביתו לבית המדרש המרכזי בשכונת שערי חסד, שם הוא שוקד על תלמודו עד שעה קלה לפני כניסת השבת. השבוע הוא תועד על ידי עובר אורח שחזה בגר"ש יושב בדד והוגה בתורה בחשק.

IMG_7060 [1]

IMG_7067 [2]

IMG_7071 [3]

IMG_7077 [4]