- רדיו קול חי - -

זמני שבת פרשת בהעלותך. שבת שלום!

הדלקת הנרות :
בירושלים: : 19:06
בבני ברק והמרכז: 19:22
בחיפה: 19:15
ובבאר-שבע: 19:23
צאת השבת:
בירושלים : 20:24
בבני ברק והמרכז: 20:27
בחיפה: 20:29
ובבאר-שבע : 20:25
לנוהגים על פי שיטת רבנו תם צאת השבת :
בירושלים: 21:00
בבני ברק והמרכז: 20:57
בחיפה: 21:01
ובבאר-שבע: 20:58
שבת שלום!