- רדיו קול חי - -

ההסתדרות קוראת לממשלה לפתור את משבר הנמלים

ההסתדרות אישרה היום את החלטתו של יושב ראש ועד עובדי נמל אשדוד המתפטר אבינעם שושן לחזור בו מהחלטתו ולשוב לאלתר לתפקידו.
יושב ראש ההסתדרות אבי ניסנקורן קרא לממשלה לשתף פעולה באופן מידי לפתרון משבר הנמלים ולדאוג להמשך חיזוקם והדגיש כי אסור שייווצר מצב בו תהיה העברה של משאבי המדינה לידי בעלי ההון תוך מניעת תחרות הוגנת לנמלים הקיימים.