Added inside sidebar
    מה שמעניין
    2024-02-25 21:49:32
    25.02.24
    אתר קול חי

    פרק חמישי בחידון הלכה למעשה, לקראת סיום השלב הראשון בו המתמודדים מראים את בקיאותם בהלכות ברכות, מסימן קנ"ח עד רל"ט ומי שעונה טוב יותר, עובר לשלב הבא. חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכא ובהנחיית אריאל ברמן | צפו