Added inside sidebar
    מה שמעניין
    2024-02-20 23:00:20
    20.02.24
    אבי יעקב

    בתכנית "התעוררות" עם ידידיה מאיר הוקרא קטע מרגש שכתב אלקנה ויזל הי"ד, שנפל בעזה, בגיל הנעורים. אלקנה ומשפחתו גורשו מגוש קטיף במהלך ההתנתקות. אלקנה כתב אז קטע אישי ומעורר התפעלות על הימים האחרונים בגוש קטיף, ועל מה שהוא למד מילד אחד קטן בן 4.5 שנים, שנאבק שם בדרכו הרוחנית והמיוחדת. הנה הטקסט כפי שפורסם אז, והקטע להאזנה מהתכנית "התעוררות".