ברוך שאמר

    הגאון רבי ברוך שרגא

    על התוכנית

    על המגיש

    הגאון רבי ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים