בכל מקום בכל שעה, קול חי תמיד אתי
עכשיו בשידור:
התוכנית הבאה: מוסיקה למוצאי שבת קודש