בכל מקום בכל שעה, קול חי תמיד אתי
עכשיו בשידור: עניין משפחתי - רחל פסטג, מירי שניאורסון, יואב דיליאון
התוכנית הבאה: בקצב היום - ישראל שלמה ואלעד שבר