בכל מקום בכל שעה, קול חי תמיד אתי
עכשיו בשידור: אורחות חיים - הרב אברהם יוסף
התוכנית הבאה: עניין משפחתי רחל פסטג - רחל פסטג, מירי שניאורסון, יואב דיליאון