בכל מקום בכל שעה, קול חי תמיד אתי
עכשיו בשידור: השראה יומית - הרב יצחק פנגר
התוכנית הבאה: עניין משפחתי רחל פסטג - רחל פסטג, מירי שניאורסון, יואב דיליאון