בכל מקום בכל שעה, קול חי תמיד אתי
עכשיו בשידור: ערב חי אריאל ברמן - אריאל ברמן
התוכנית הבאה: בית מדרש לאקטואליה הרב נויגרשל ובצלאל קאהן - הרב מרדכי נויגרשל, בצלאל קאהן