גם במוזיקה, קול חי תמיד אתי
עכשיו בשידור: מוזיקה ברצף
התוכנית הבאה: בוקר אור - מנדי אור