גם במוזיקה, קול חי תמיד אתי
עכשיו בשידור: יוצאים לדרך - קובי פינקלר
התוכנית הבאה: עניין מוזיקלי - יואב דיליאון