גם במוזיקה, קול חי תמיד אתי
עכשיו בשידור:
התוכנית הבאה: