מעבר לאתר המותאם

  בג"ץ קבע: צרכנים במצב כלכלי ירוד לא ינותקו מחשמל

  ישראל רובין No Comments on בג"ץ קבע: צרכנים במצב כלכלי ירוד לא ינותקו מחשמל

  בית המשפט העליון קובע כי על רשות החשמל לתקן את אמות המידה לניתוקי חשמל ולקבוע כי צרכנים לא ינותקו מאספקת חשמל אם יוכיחו שהם נתונים במצב של עוני קשה

  בית המשפט העליון צילום: Lior Mizrahi/FLASH90
  12:58
  20.05.22
  הרב אהרן לוי No Comments on מועצת החכמים או מועצת השורא \\ הרב אהרן לוי | צפו

  התכניות האחרונות

  ארכיון תוכניות

  גם בפייסבוק

  היום ברדיו

  [daily-schedule schedule=1]

  פוסטים אחרונים

  תגיות

  בג"ץ קבע היום (חמישי) כי חשמל הוא מצרך חיוני וכי הזכות לחשמל היא זכות חוקתית ולפיכך רשות המים לא תהיה רשאית לנתק מחשמל צרכנים אשר יוכיחו שהם נתונים במצב של עוני קשה.

  בית המשפט דן בעתירה שהוגשה נגד ההסדרים החלים על גביית חובות של צרכנים ביתיים בגין צריכת חשמל, ובכלל זה באפשרות הניתוק של אספקת חשמל לבתיהם, כפי שזו נקבעה באמות המידה שהותקנו על-ידי רשות החשמל.

  העותרים טענו כי יש להרחיב את הגדרת האוכלוסיות המוגנות מפני ניתוק בשל חוב, כי יש להבטיח הענקת זכות טיעון סדורה לפני ניתוק, וכן כי יש להורות על ביטולה של האפשרות לגבות חלק מחובות העבר על-ידי קיזוז מתשלום עבור צריכת חשמל עתידית. במהלך התקופה שבה נדונה העתירה הורחבה ההגנה מפני ניתוק ביחס לקטגוריות נוספות של מקרי צורך רפואיים, אך לא הוכנסו שינויים אחרים.

  בפסק דינו, בית המשפט העליון קבע (מפי השופטת ברק-ארז ובהסכמת השופטים עמית ומינץ), שאספקת חשמל בסיסית נחשבת כיום למצרך חיוני שלא ניתן לנהל אורח חיים שגרתי בלעדיו. על כן, נקבע כי אספקת החשמל קשורה בקשר הדוק לזכות לקיום מינימלי בכבוד או לזכות לחיים ולבריאות, ולכן ההגנה עליה קשורה להגנה על הזכות החוקתית לכבוד האדם.

  לפיכך נקבע בפסק הדין, כי אין די במעגל הצרכנים המוגן על-פי ההסדר הקיים מפני ניתוק מאספקת חשמל – הכולל ניצולי שואה ומי שהוגדרו כ"צרכנים שאספקת חשמל חיונית להם" מטעמי בריאות, על-פי רשימה סגורה.

  תחת זאת, נפסק כי רשות החשמל נדרשת לתקן את אמות המידה כך שייקבע כי צרכנים לא ינותקו מאספקת חשמל סדירה לביתם אם יוכיחו שהם נתונים במצב של עוני קשה או בקשיים כלכליים המשתלבים עם מצב רפואי, באופן המצדיק להימנע מניתוק. בנסיבות אלה, כך נקבע, חברת החשמל תידרש לגבות את החוב באמצעי גבייה אזרחיים מתונים יותר, שאינם כרוכים בניתוק החשמל.

  עוד קבע בית המשפט העליון כי על רשות החשמל להסדיר באמות המידה קיומו של הליך לשמיעת טענותיו של הצרכן ולבחינת נסיבותיו הפרטניות בטרם קבלת החלטה על ניתוקו מאספקת חשמל, כמתחייב מכללי המשפט המינהלי. בהמשך לכך הוטל על חברת החשמל לאמץ נוהל מסודר ומפורט שיקבע את העקרונות המעשיים ליישום ההסדר המתוקן כפי שיעוגן באמות המידה.

  באי כוח העותרים, משכית בנדל מהאגודה לזכויות האזרח ועדי ניר בנימיני מהקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב הגיבו לפסק הדין: "ביום הכי קר בשנה שבה אנשים נותרים ללא חימום, בג"צ קיבל את עמדתנו לפיה הזכות לחשמל היא זכות חוקתית אשר קשורה באופן הדוק לזכות לקיום בכבוד וקבע כי על רשות החשמל לתקן את אמות המידה לניתוקי חשמל, לא לנתק אנשים מחמת עוניים, ולגבות את החוב באמצעים מתונים יותר שאינם כרוכים בניתוק החשמל. כמו כן נאסר על המשך ניתוקי החשמל ללא הליך הוגן ושמיעת הצרכן. אנו תקווה כי פסק הדין שנפתח במילים "ויהי אור" מבשר על תחילתו של עידן חדש בכל הנוגע להגנה על אוכלוסיות חלשות מפני ניתוקי חשמל".  0 תגובות