- רדיו קול חי - http://www.93fm.co.il -

מרן חכם שלום כהן דמע: "ריבונו של עולם אמור די לצרותינו"

בפתחו של השיעור היומי במעונו של נשיא מועצת חכמי התורה מרן חכם שלום כהן עודכן מרן על האסון הכבד בהתהפכות האוטובוס שהיה בדרכו לירושלים.

מרן שליט"א הזיל דמעות מעיניו לנוכח האסון הכבד והתבטא בצער: "ריבונו של עולם רחם על עמך ישראל, תאמר די לצרותינו תסיר מעלינו את מידת הדין הקשה".

בדבריו הוסיף מרן בכאב בפני תלמידיו: "שמעתי שבעיר טבריה הוציאו אוטובוס בשבת בכדי לחלל שבת בפרהסיא, שבת היא מקור הברכה. עלינו לזעוק על כך, אם מחללים את השבת איך יהיה לנו ברכה, הקב"ה מעורר אותנו, אסור לנו לשתוק על ביזוי השבת, כל אחד ידאג לקרב עוד ועוד יהודים בשמירת השבת וע"י זה הקב"ה ישמור עלינו מכל הצרות". התבטא מרן בכאב.

בני ביתו של מרן שליט"א מציינים כי נושא השבת בעיר טבריה מדיר שינה מעיני מרן ומבקש תמיד לפעול בכל הכח לחיזוקה של השבת אשר מתחללת בפרהסיא בעיר טבריה.