- רדיו קול חי - http://www.93fm.co.il -

שינויים בסל הבריאות?

במסגרת ישיבת ממשלה שעסקה בהרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2019, הנחה ראש הממשלה את סגן שר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן, להגיש לממשלה תוך שבועיים מספר חלופות לעדכון קבוע של סל שירותי הבריאות.

מטרתו של העדכון הקבוע הוא להבטיח ודאות ויציבות תקציבית למערכת הבריאות ולאפשר לה לענות על מכלול הצרכים הנדרש למערכת לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות והזדקנות האוכלוסייה.

ההנחיה, כאמור, עוגנה בהחלטת הממשלה.