מעבר לאתר המותאם

שיו של אבא: מקץ \\ יואב דיליאון

יואב דיליאון No Comments on שיו של אבא: מקץ \\ יואב דיליאון

בכל שבוע מפאר יואב דיליאון את שולחן השבת בדברי תורה אותם זכה לשמוע מאביו ר' בנימין זאב ז"ל. השבוע פרשת 'מקץ' ואתם מוזמנים להתענג על דברי התורה

יואב דיליון
צילום: משה ביטון

פרשת מקץ ושבת חנוכה. אומר אבא שחנוכה תמיד חל בשבת של פרשת מקץ ויש הרבה רמזים בפרשה. כמו למשל שיש קשר רעיוני בין חלום פרעה לנס החנוכה.

בחלום הראשון אכלו "הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה והבריאות" ובחלום השני בלעו "השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות" וכך קרה לישראל כשנמסרו בחסדי השם "גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים".

עוד רמז לחנוכה אומר אבא במילה שנתיים שבתחילת הפרשה. הרי מניחים את החנוכיה בפתח הבית לפרסום הנס ומקום החנוכיה יהיה משמאל לפתח כדי שתהיה מזוזה מימין וחנוכיה משמאל ובמילה שנתים הכל מרומז. שנתים ראשי תבות :שמאל נרות תדליק ימין מזוזה.

עוד רמז אומר אבא על כתוב בפרשה "ותרב משאת בנימין ממשאות אחיו חמש ידות" ב'על הניסים' אנחנו אומרים ומודים לשם יתברך על חמש ידות – מסרת גיבורים ב"יד" חלשים
ורבים ב"יד" מעטים
וטמאים ב"יד" טהורים
ורשעים ב"יד" צדיקים
וזדים ב"יד" עוסקי תורתך
חמש ידות כנגד החמש ידות בפרשה

אומר אבא שיש עוד רמזים לחנוכה גם בפרשות אחרות למשל בפרשת מסעי שם מונים את המסעות והחניות של ישראל והרמז הוא שהמסע ה25 כ"ה (חנוכה -חנו — כה) המדהים הוא שכתוב "ויסעו מחשמונה".

לסיום משהו מהפרשה שכתוב "ויקץ פרעה ויישן ויחלום שנית.."
אומר אבא תראו איזה הבדל בין יעקב לפרעה. אצל יעקב כתוב "ויקץ יעקב משנתו ויאמר" איך שקם הצדיק יעקב מהשינה ישר ויאמר מודה אני ברכות השחר, תפילה. אבל אצל פרעה הרשע נאמר "ויקץ פרעה ויישן ויחלום שנית.." רק קם ומיד נרדם שוב.0 תגובות

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>