מעבר לאתר המותאם

שירו של אבא: תולדות \\ יואב דיליאון

יואב דיליאון No Comments on שירו של אבא: תולדות \\ יואב דיליאון

בכל שבוע מפאר יואב דיליאון את שולחן השבת בדברי תורה אותם זכה לשמוע מאביו ר' בנימין זאב ז"ל. השבוע פרשת 'תולדות' ואתם מוזמנים להתענג על דברי התורה

יואב דיליון
צילום: משה ביטון

כתוב בפרשה "ויתרוצצו הבנים בקרבה.." כותב על הפסוק הזה רש"י שכשהיתה רבקה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב משתדל בכל כוחו לצאת וכשהיתה עוברת על פתחי עבודת אלילים עשיו רוצה לצאת. שואל אבא, אנחנו מבינים שיעקב לא יכול היה לצאת משום שעשיו הבכור חסם את דרכו אבל מי עיכב בעד עשיו לצאת?

אלא מתרץ אבא שכבר אמרו חז"ל "בידוע שעשיו שנוא ליעקב" מזה אנחנו מבינים שעשיו הרשע היה מוכן לוותר על עבודת האלילים שלו ובלבד שיעקב לא יצא למקום תורה.

-

"ותאמר לו אמו עלי קללתך בני.." מביא אבא את דברי הגאון מוילנא זיע"א שהמילה "עלי" מרמזת רבקה ליעקב שבחייו צפויות לו שלוש צרות שקשורות לשמות הבאים: עשיו, לבן ויוסף. ר"ת המילה "עלי". ומוסיף אבא ששלוש הצרות הללו מרומזות בדברי יעקב לבניו שכשביקשו ממנו לקחת את בנימין למצרים, אומר להם יעקב "עלי היו כולנה". בזה מרמז יעקב לבניו שכל הצרות במילה "עלי" התקיימו בי ואני לא רוצה עוד צרה עם בנימין.

-

"ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק". אצל אבא כדרכו הכל מרומז וגם כאן מצא רמז במילה "הוליד" שבגימטריא 55 שזה שווה למילה "דומה" שהיה קלסתר פניו של יצחק דומה לפניו של אברהם אביו.

-

"ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק". אומר אבא, אנחנו יודעים שיצחק נולד בחודש תשרי וזה מרומז בכך שכתוב "אברהם הוליד את יצחק" וזה גימטריא של המילה "תשרי", שניהם שווים 912.0 תגובות

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>