מעבר לאתר המותאם

מרן הראשל"צ: ביצוע החלטת בג"ץ – לא במחיר פגיעה במשגיחים

איתי גדסי No Comments on מרן הראשל"צ: ביצוע החלטת בג"ץ – לא במחיר פגיעה במשגיחים

לאחר המסר מהיועמ"ש אביחי מנדלבליט כי על הרבנות הראשית לבצע בהקדם את החלטת בג"ץ ביחסי משגיח-מושגח | מרן הראשל"צ הגאון הרב יצחק יוסף, משגר מכתב נוקב ליועמ"ש: ישנו חשש כבד כי בהעברת משגיחי הכשרות לחברות 'כח אדם' יפגעו זכויותיהם באופן אנוש, כתוצאה מכך תפגע איכות מערכת הכשרות | הרשל"צ קורא לקיים ישיבה דחופה בנושא עם כלל הגורמים, ומפציר ביועמ"ש: בקש ארכה מבית המשפט לביצוע ההחלטה

פגיעה חמורה בכשרות. מרן הראשל"צ
צילום: ]פלאש 90

בד"ץ או בג"ץ: היועמ"ש אביחי מנדלבליט העביר מסר מאיים היום (רביעי) לרבנות הראשית, כי אי קיום החלטת בג"ץ בין משגיח למושגח, תביא לאי הפעלת מערך הכשרות על ידי הרבנות. מרן הראשל"צ נשיא מועצת הרבנות הראשית, שולח ליועמ"ש מכתצב תגובה בו הוא אומר: כי קיום הניתוק ללא שמירה על זכויות משגיחי הכשרות תביא לפגיעה אנושה באיכות המערך.

ברבנות הראשית שוברים את הראש כבר זמן רב, איך להעסיק את משגיחי הכשרות. לאור החלטת בג"ץ בעניין מערך הכשרות בו קובע בית המשפט, כי לא ייתכן שבעל העסק ייתן למשגיח את משכורתו ישירות, צריך למצוא לעניין תחלופה ראוייה מחשש לניגוד עניינים.

הרבנות מסכימה עם בית המשפט בעניין הזה ואף העבירה החלטה, במועצת הרבנות הראשית על ניתוק משגיח מושגח, מייד לאח"כ עברה החלטת ממשלה בעניין, אך מתברר שהריצו את הסוסים מהר מידיי ולא חשבו עד הסוף.

בכדי להבין את העניין, יש להסביר כי כיום, משגיח כשרות אשר נכנס לעבודתו, הרבנות המקומית מאשרת את המשגיח כי ראוי הוא לעסוק בתחום, ללא פיקוח או מכרז כלשהוא. מייד לאח"כ נכנס המשגיח לבתי עסק, שמנהל מחלקת הכשרות מחליט עם הרב להיכן יכנס, אך את משכורתו הוא מקבל מבעל העסק שאינו נותן לו הוראות, אך משלם לו דמי פיקוחו על העסק.

הרבנות המקומית למעשה, רק מפקחת על עבודתו של המשגיח אך אינה המעסיקה שלו. המשגיח מועסק תחת מספר בתי עסק במקביל. עכשיו מעוניינת הרבנות הראשית להעסיק אותו ישירות ולא תחת בעל העסק. החלופה הראשונה והנכונה היא המועצה הדתית, המועצה תעסיק את המשגיחים הם יוכרו כעובדי מדינה. משרד האוצר מתנגד להצעה נחרצות, האוצר אינו מעוניין להרחיב את מעגל עובדי המדינה.

החלופה השנייה והאידיאלית, היא בהקמת רשות ממשלתית, שתעסיק את כל המשגיחים בארץ, שכרם יגיע מבתי העסק אל התאגיד ומשם היישר לחשבונו של המשגיח. המדינה תצטרך לממן את הקמת התאגיד ואף לתת לו ערבויות. אך לא תצטרך לממן את שכר המשגיחים. גם לחלופה הזאת האוצר מתנגד.

החלופה השלישית שלה שותפים כמעט כולם, חוץ מהמשגיחים עצמם ובצדק. הוא חברות 'כוח אדם', ההצעה היא להקים חברות בכל אזור, במדינה, שתפקידם יהיה להעסיק את המשגיחים. הדבר נתקל בהתנגדות עזה, דווקא בגלל שחברות אלו יצטרכו להיות רווחיות, הרווח יחתך ממטה לחמם של המשגיחים ולא זו בלבד, לצורך קבלת הרווח גם בעלי העסקים יצטרכו לשלם סכומים גדולים יותר על קבלת כשרות, גם כך היום בעלי העסקים הקטנים שהם רוב בתי העסק בארץ, מתרעמים תחת כל מיקרופון רענן, על עושק הרבנות בעניין.

כיום מתנהלים דיונים ביו נציגי משגיחי הכשרות ב'הסתדרות' ו'באיגוד המשגיחים' אל מול משרד האוצר, הדתות והרבנות הראשית. כרגע המתווה תקוע. בג"ץ בהחלטתו פסק כי לא יהיה ניתן לפגוע במשגיחים, הדבר ברור מאליו שתהיה כאן פגיעה אנושה, בוותק בזכויות בגובה המשכורות וכד'. לכן כרגע אין החלטה בעניין.

מנגד ליועץ המשפטי לממשלה, אוזל הסבלנות, והיום הוא שולח מסר מאיים כי אם לא תתקיים החלטת בג"ץ, תתבטל לרבנות הראשית הכח החוקי להעניק כשרות וזכות זו תינתן לכל מי שהמדינה תסכים לתת לו. דבר שברבנות הראשית מתנגדים לו מכל וכל, עקב פרצת הכשרות הנוראה שתבוא מכך.

מרן הראשל"צ נשיא מועצת הרבנות הראשית שנכנס זה עתה לתפקידו החדש, לא מוכן לזרוק את המשגיחים תחת גלגלי ההחלטות הדורסניות ומתייצב בגאון לטובת ציבור המשגיחים, במכתב ששיגר מרן ליועמ"ש כותב: "קיים חשש לפגיעה אנושה במשגיחי הכשרות ככל שלא יימצא פתרון ראוי ומיטבי להעסקת משגיחי הכשרות. נדרש לדאוג כי הפגיעה במשגיחים לא תפגע באיכות הכשרות שהיא בעיני הרבנות הראשית עקרון העל מעל יתר הערכים

לא לפגוע במטה לחמם של אלפי עובדים. היועמ"ש מנדלבליט

במכתב מבקש מרן הראשל"צ בכל לשון של בקשה, שלא לפגוע במטה לחמם של משגיחי הכשרות, למרות ומציאת פתרון מהיר לניתוק הזיקה בין משגיח, לבית העסק, כפי שנקבע על ידי בבית המשפט העליון.

במכתבו מקדים מרן הראשל"צ ואומר כי "הרבנות הראשית עשתה את כל אשר לאל ידה ואימצה לא בלי התלבטות את עקרון הפרדת משגיח מושגח, מתוך הבנה, שהגם שמבחינה הלכתית, המשך המצב הקיים הוא לא בלתי אפשרי.

עדיין יש להתחשב בנורמות המשפטיות הנוהגות ועל מנת להגביר את אמון הציבור בכשרות הממלכתית. יחד עם זאת, כעולה מהחלטת הממשלה, קיים צורך נחוץ לוודא, כי אלפי המשגיחים לא יהיו הקרבן של יישום ההחלטה הנ"ל ובפרט לוודא שהפגיעה במשגיחים, לא תפגע באיכות הכשרות שהיא בעיני הרבנות הראשית עקרון העל מעל יתר הערכים.

בהמשך מכתבו פורס הראשל"צ בפני היועמ"ש, את המאמצים הגדולים שנעשו ברבנות הראשית לישראל, כדי למנוע את הפגיעה הכלכלית במשגיחי הכשרות ובאיכות הכשרות: "לצורך כך, פעלו ופועלים גורמי הרבנות הראשית והממשלה לעשות כל שביכולתם ולהפוך אבן על אבן על מנת למצוא פתרונות שיאיינו את הפגיעה החמורה האפשרית בציבור אלפי המשגיחים, פגיעה שתוביל ממילא לפגיעה באיכות הכשרות עצמה.

משרד האוצר מתנגד להעסקת המשגיחים דרך שירות המדינה

לא יעלה על הדעת כי יינקט פתרון אשר בכל המגזרים במשק הולך הוא ועובר מן העולם בדמות הפיכתם של אנשים עובדים לפועלים בחברות כח אדם תוך פגיעה חמורה בזכויותיהם וללא כל אופק לשינוי בעתיד הקרוב"

בנוסף כותב הראש"ל במכתבו כי לא ייתכן שרק הרצון לעמוד בלוח הזמנים שקצב בית המשפט יפגע במטה לחמם של משגיחי הכשרות: "למרות החלטת מועצת הרבנות הראשית ולמרות החלטת הממשלה, עדיין קיים חשש לפגיעה אנושה במשגיחי הכשרות ככל שלא יימצא פתרון ראוי ומיטבי".

לא יעלה על הדעת שמאמצים אלה והרצון לבחון חלופות נוספות יעמדו לרועץ אצל בית המשפט, שאף הוא חייב להיות שותף לרצון למנוע את הפגיעה באלפי עובדים."

במכתבו פונה הראש"ל הגר"י יוסף בפניה אישית אל היועמ"ש מנדלבליט שייקח חלק פעיל בהצלת הביטחון הכלכלי של משגיחי הכשרות מול בית המשפט "אני פונה אליך ומבקש כי תהיה שותף למאמצים אלה ותפעל לבקשת ארכה משמעותית מבית המשפט העליון, באופן כזה שיתאפשר גיבוש פתרון שיאיין את הפגיעה כאמור, יש להעמיד את בית המשפט ולפרוש פניו את היריעה הרחבה והמשמעות של היעדר מתן ארכה למיצוי האפשרות לצמצום הפגיעה.

בטוחני כי בית המשפט לא יאטום אזניו משמוע את זעקתם של אלפי עובדים, אשר תנאיהם זכויותיהם ומטה לחמם עומדים בסכנה. בפרק הזמן הזה אבקש את מעורבותך האישית בקיום דיון בהשתתפותך שיכלול את כל הגורמים הרלבנטיים ושעיקר תכליתו יהיה בחינת החלופות וצמצום הפגיעה כאמור."

במכתבו מתייחס הראש"ל הגר"י יוסף לפתרונות שהוצעו לצורת ההסדרה של העסקת משגיחי הכשרות ואומר "אציין כי הפתרון הפשוט שימנע כל פגיעה במשגיחי הכשרות הוא קליטת משגיחי הכשרות כעובדים במועצות הדתיות, פתרון שמשום מה משרד האוצר מסרב לאשרו.

פתרון זה עומד בקנה אחד עם עקרון הפרדת משגיח מושגח ובד בבד מעלה באופן משמעותי את מעלת ואיכות הכשרות. לכן, אבקש בנוסף כי תפעיל את השפעתך גם במישור זה לכפות על משרד האוצר ליישם את הפתרון האמור ובכך לשים קץ לסאגה המתמשכת. הבחירה בדרך הקלה, שהיא פגיעה בציבור החלש של משגיחי הכשרות והותרת הזירה לבית המשפט איננה הפתרון הרצוי והנכון.

בסיום מכתבו כותב הראש"ל ונשיא מועצת הרבנות הגר"י יוסף "אציין כי אך זה עתה התפנו ידיי מעיסוק במלאכת בית הדין ונכנסתי לתפקידי כנשיא מועצת הרבנות הראשית הממונה על הכשרות, ומאז, לא נתתי שינה לעיני ותנומה לעפעפי בניסיון להציל, לתקן ולשפר את מערך הכשרות. ואני תפילה להשי"ת שלא תצא תקלה תחת ידי."0 תגובות

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>