מעבר לאתר המותאם

כאיש אחד בלב אחד \\ הרב נהוראי משה אלביליה

הרב נהוראי משה אלביליה No Comments on כאיש אחד בלב אחד \\ הרב נהוראי משה אלביליה

כוח האחדות כתנאי לקבלת התורה: מעלת וגודל אחדות ישראל ואהבת איש לרעהו

נהוראי משה

במוצאי השבת הקרובה, עם ישראל יחוג את חג השבועות, חג מתן תורה. כיום בארצנו הקדושה ובעולם כולו אנו רואים ב"ה את התורה גדלה ופורחת מיום ליום, ישיבות קטנות וגדולות וכוללים למכביר, מה שלא היה אלפי שנים, אבל איך אנו הקטנים נוכל לקבל את התורה באמת? איזה כלים אדם יכול לפעול בעצמו על מנת שיוכל לקבל את התורה שתהא טבועה ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו?

סוד זה מגלה לנו רש"י הקדוש בפרשת יתרו (שמות יט,ב): "ויחן שם ישראל" וזה לשונו: "כאיש אחד בלב אחד. אבל שאר כל החניות בתרעומות ובמחלוקת". עם ישראל, ימים ספורים לקראת מתן תורה, חונים במדבר סיני והתורה מדגישה לנו שחניה זו הייתה מתוך אחדות, ומילת המפתח היא אחדות. כאשר יהודי מאחד את ליבו עם לב חברו באהבת ישראל הוא מתאחד גם עם ריבונו של עולם ["שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"], ובזוהר הקדוש בפרשת וירא כותב גם כן באותו ענין, שכאשר הנשמה יורדת לעולם הקב"ה מפצל אותה לשניים, אחת לזכר ואחת לנקבה, וכאשר זוג מתחתן מתחברים שני חלקי הנשמות, ובאחדות זו מקיימים את תכלית העולם.

וראיתי שהביא על כך הגה"צ ר' אלימלך בידרמן שליט"א דהנה משל למה הדבר דומה לקדירה של חמין, שטעמו המיוחד מצטרף לכל מיני מאכלים שונים המתקבצים לתוך סיר אחד, והנה אם יבשל הבשר בפני עצמו והעדשים ושאר הקטניות בפני עצמם ירגיש בכל אחד את טעמו בלבד, אבל אחרי שצירפום יחד בתוך קדירה אחת מקבל כל גרגיר וגרגיר מטעמם של כל המאכלים יחד. ונתווסף בהם טעם לשבח, וזו גם כן המעלה הגדולה של אחדות שכל אחד משתבח מחמת היותו עם חבריו בחטיבה אחת, אבל אם יהא כל אחד בפני עצמו, הגם שיהא מופלג בתורה ויראה, לא תקלוט נפשו את המעלות שיש בחבריו.

אדם צריך גם כן לדעת את מעלותיו של חבריו ולשמוח בהם, דהנה מצאנו בשם ר' חיים ויטאל זיע"א שאם ניקח את המילה אהבה בגימטריא = 13, ועוד אהבה = 13 ביחד יוצא 26, שזה שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא, שאני אוהב את החבר ואני מאוחד ומייחד לו את ליבי ודעתי, כאילו אני אוהב את ריבונו של עולם.

ולסיום הביא הרב בידרמן מעשה מופלא על האדמו"ר הבית אהרן מקרלין זיע"א שישב בשולחנו הטהור ושלח את אחד החסידים שייצא לרחובה של עיר, ויחזור לומר מה ראו עיניו, וחזר החסיד וסיפר ראיתי שני שיכורים מהלכים איש לצד רעהו, והנה נענה אחד מהם ואמר לחברו הבה נאחז זה בזה, וכך לא ניפול ארצה, נענה הרה"ק ואמר לסובביו מה הוא סח – אם נתחזק איש ברעהו לא נבוא לידי נפילות. וכמה הדברים נכונים ונוגעים לכל אחד מאיתנו, שבאחדותנו יבנה המקדש בקרוב ממש, אמן. שבת שלום וחג שמח.0 תגובות

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>