- רדיו קול חי - http://www.93fm.co.il -

כנס הכשרות ה-7 של בד"צ ועדת מהדרין

הכנס התורני השנתי של 'בד"צ ועדת מהדרין' יתקיים זו השנה השביעית ברציפות בירושלים. הכנס, שיעמוד השנה בסימן "קולות וחומרות בכשרות החלב", ייפתח בשיעוריהם ההלכתיים של יושבי ראש ועדת מהדרין הגר"מ גרוס, הגרי"מ שטרן ורב 'תנובה' הרב זאב וייטמן. הרב הראשי לישראל הגר"ד לאו יקדיש דבריו לרתימת הטכנולוגיה בשרות הכשרות.
כנס הכשרות השנתי של 'תנובה' הפך מאז ייסודו לבמה הלכתית מרכזית וסמכותית בנושא כשרות החלב בארץ ובעולם. מורי-הוראה ופוסקי-הלכה, פורסים מדי שנה בפני באי הכנס, את חידושיהם ההלכתיים הנוגעים להיבטי כשרות בתעשיית החלב. דיוני הכנס וחידושי ההלכה למעשה המתבררים במסגרתו, זוכים לתהודה גדולה בקרב העוסקים בכשרות החלב ומוצריו. רבים מהנושאים העולים בכנס מיושמים, הלכה למעשה, במערכות הכשרות בארץ ובקהילות היהודיות ברחבי העולם.
במרכז הכינוס – מושב מיוחד לשו"ת הלכתי עם חברי בד"צ ועדת מהדרין. יושבי הראש של בד"צ ועדת מהדרין והרבנים הגאונים חברי הועדה רבי עמרם אדרעי, רבי א. יהושע הורוויץ, רבי דוב לנדאו ורבי פנחס לייבוש פדאווה בהנחייתו של הרב זאב וייטמן רב 'תנובה', ישיבו לעשרות שאלות הלכתיות בנושאים מגוונים הנוגעים לתעשיית החלב בפסח ובכל ימות השנה. בצוות המשיבים – הרב יוסף מרדכי זילבר יועץ חומרי גלם והרב אברהם שלזינגר מפקח כשרות 'בד"צ ועדת מהדרין'. כל המעוניין להציג שאלה הלכתית לחברי בד"צ ועדת מהדרין מוזמן לעשות זאת בטרם הכינוס באמצעות המייל: bdz.tnuva@tnuva.co.il השאלות ייענו ע"י חברי הבד"צ בכינוס.

במהלך הכנס – הרצאתו של הגאון הרב גדעון בן משה ראש כולל ובית הוראה "יורו משפטיך" ואב"ד לממונות רבנות ירושלים, שיעסוק בניתוחי פרות והשפעתם על הכשרות. ד"ר גבי קניגסוולד, הרופא הראשי של החקלאית ירצה על הגבלות הלכתיות על רופאים וטרינריים. תנובה הנהיגה זה שנים רבות פיקוח משגיחי כשרות שהוכשרו במיוחד לצורך פיקוח על ניתוחים וטרינריים. מדי שנה מתבצעים למעלה מ-800 ניתוחים כאשר הניתוחים מתבצעים בנוכחות משגיח כשרות.
הגאון רבי אברהם י. הורוויץ, חבר ועדת מהדרין והרב יוסף מרדכי זילבר יועץ בד"צ ועדת מהדרין לחומרי גלם ירצו על הכשרת מפעלים בחו"ל. הרב יוסף צבי רימון, רב מרכז לב ורב אלון שבות דרום יעסוק בסוגיות הנאה ממעשה שבת – סוגיה לה השלכות הלכתיות מעשיות על כשרות החלב. מר אבי שטרית, מומחה לביטחון ואבטחת מידע יעסוק באמינות מערכות בקרה ומצלמות.
הרב זאב וייטמן, רב קונצרן 'תנובה', יעסוק בעיקר וטפל בכשרות החלב ובהערכות תנובה לייצור מוצרי חלב כשרים למהדרין לפסח. הרב אברהם שלזינגר, מפקח בד"צ ועדת מהדרין, יסקור את ההחלטות ההלכתיות של ועדת מהדרין מכינוס לכינוס. לקראת הרצאות בכל אחד מהנושאים תוקרן מצגת המתמקדת בנושא ההרצאה.
לקראת הכנס יוצא לאור קובץ חדש, קובץ ז, של "בנתיב החלב" – סוגיות הלכתיות בתעשיית החלב. בקובץ מאמרים הלכתיים רבים פרי עטם של הרבנים הגאונים חברי 'בד"צ ועדת מהדרין' וכן מאמרי רבנים אורחים. המאמרים כולם דנים בנושאים הלכתיים שעניינם כשרות.
הכנס יתקיים בירושלים, במלון פרימה פאלאס, ביום חמישי, ג בניסן. ההשתתפות בכנס פתוחה לכל.