מעבר לאתר המותאם

מעמד מיוחד בבית מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי

קלמן טלר No Comments on מעמד מיוחד בבית מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי

"לפני ה' תטהרו": מעמד מרגש ומרומם במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א עבור ארגון "טהרת הבית" לקראת ימי הדין • מרן בירך את המצטרפים לכהן פאר בוועדת הרבנים של הארגון: הגרש"צ רוזנבלט שליט"א, הגר"י סילמן שליט"א והגר"י קנר שליט"א

מרן שר התורה במעמד
מרן שר התורה במעמד

בעיצומו של חודש הרחמים והסליחות שהמונים רבים מכל קצוות תבל מתדפקים על דלתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, זכה ארגון "טהרת הבית" לחיבה יתירה כשמרן שליט"א הקדיש מזמנו הרב למען הרמת קרנה של תורה והרחבת גבולות הקדושה בארץ ישראל, כפי אשר נעשה בשליחותו בכל בשנים האחרונות ברחבי הארץ ע"י ארגון "טהרת הבית".

במעמד נורא ומרגש ויחד עם גדולי הרבנים שליט"א שהצטרפו לוועדת הרבנים של ארגון "טהרת הבית", הניח מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א את אבן הפינה שתשמש יסוד והתחלה לקראת בניית המקווה שרבים בעיר רחובות מצפים ומשוועים לה – אזור של יהודים המתקרבים להק' ואין בו כל מקווה רח"ל. בזכות ארגון "טהרת הבית" יקום וייבנה בתהליך מואץ וזריז מקווה מפואר ומהודר שיציל את המציאות העגומה, כפי שהיא היום כאשר רבים בשכונות אושיות ברחובות נודדים למקווה סמוך שקורס מעומס ואינו יכול לקבל את כל התושבים. למקווה זה לא הוקצו כל תקציבים מהמדינה והרשויות, וארגון "טהרת הבית" פועל לבנות א"ז כפי שפועל בכל חלקי הארץ – אין זה התמודדות במכרז וכדו', אלא הכל ממתת ידם של נדיבי עם הפועלים להרחיב את גבולות הקדושה והטהרה.

במעמד המיוחד והנשגב בביתו של מרן שר התורה שליט"א, הובא מתקן מיוחד שיעבור וישמש בפועל את הקמת המקווה החדש, ולתוכו הניח מרן שר התורה שליט"א בהתרגשות רבה את אבן היסוד למקום שירבה קדושה בעם ישראל.

טרם מעמד הנחת אבן הפינה, שמע מרן שליט"א את דברי חברי ועדת הרבנים של ארגון "טהרת הבית" אשר סמך הוא ידו עליהם שיבדקו מקרוב על כל פעילות הארגון, הנעשית בהידור מצווה ודקדוק ההלכה, ה"ה חברי ביה"ד של מרן הגאב"ד הגר"נ קרליץ שליט"א, הגאון הגדול ר' שבח צבי רוזנבלט שליט"א, הגאון ר' יהודא סילמן שליט"א, הגאון ר' יהודה קנר שליט"א וכן יו"ר הארגון הרב הגאון ר' יחזקאל מוצפי שליט"א. חברי ועדת הרבנים הביעו בפני מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א את סיפוקם הרב מהיקף הפעילות שנעשית בכל ימות השנה בכל רחבי הארץ ובפרט בפרוס ימים קדושים אלו, ואלו העידו בפניו כי הם בגופם סיירו ונכחו לראות את ההידורים הגדולים הנעשים בכל המקוואות של "טהרת הבית". מרן שר התורה שליט"א השיב לרבנים שליט"א על מספר שאלות שהונחו על שולחנו ובירך את ראשי הארגון שיזכו להמשיך הלאה לנהל את הכול כהלכה בקדושה ובטהרה.

חברי ועדת הרבנים של ארגון "טהרת הבית" הפועל במקוואות בכל רחבי הארץ להכשיר את כל אשר צריך, וכל זה בנוסף לבניית מקוואות חדשים, ביקשו ממרן שר התורה שליט"א את ברכת הדרך לקראת בניית המקווה החדש בשכונות אושיות ברחובות אשר נועד הוא לשמש עשרות אלפי משפחות שבאזורם אין ולו מקווה אחד בהידור. מרן שליט"א התרגש לשמוע כי על שולחן ארגון "טהרת הבית" נערמו בקשות רבות מעוד יישובים וערים שבמקומותיהם אין מקווה טהרה, ואלו חפצים כי ארגון "טהרת הבית" יבנה גם בתחומם את המקווה המהודר. מרן שר התורה הגאון הגדול ר' חיים קנייבסקי שליט"א חתם בברכה מיוחדת עבור כל העוסקים והתורמים לארגון "טהרת הבית" אשר בפועל בשליחותו להרבות טהרה וקדושה בעם ישראל.0 תגובות

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>