מעבר לאתר המותאם

  אתה קורא עיתון בסלון ולבן שלך אתה נותן משניות?

  אבל באמת, מה שטוב בשביל הבן, טוב בשביל האבא, גם האב יכול לקחת ספר, וגם האם יכולה לתפוס תהילים או חומש, ואז יזכו לבנים צדיקים וישרים באמת.
  צוריאל קריספל No Comments on אתה קורא עיתון בסלון ולבן שלך אתה נותן משניות?

  "אנשים רוצים בכל מאודם שבניהם יהיו צדיקים וילמדו תורה, ואף עושים השתדלות גדולה בעניין, אבל לעצמם מסתפקים במועט בכל מה שנוגע ללימוד תורה וקיום המצוות" • צוריאל קריספל מתכונן לשבת

  אבל באמת, מה שטוב בשביל הבן, טוב בשביל האבא, גם האב יכול לקחת ספר, וגם האם יכולה לתפוס תהילים או חומש, ואז יזכו לבנים צדיקים וישרים באמת.
  20:58
  16.05.22
  אסתי פלד No Comments on ח"כ גמליאל על פרשיית ילדי תימן: "אות קין על מדינת ישראל"

  התכניות האחרונות

  ארכיון תוכניות

  גם בפייסבוק

  היום ברדיו

  [daily-schedule schedule=1]

  פוסטים אחרונים

  תגיות

   "תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו" (כג, י)

  מה מופלא ונורא הדבר, שבלעם הרשע איחל לעצמו למות מיתת צדיקים, ובאיזה ישרים מדובר? מפרשים חז"ל (ע"ז כה ע"א) ש"ישרים" היינו אברהם יצחק ויעקב, שעליהם אמרו חז"ל, (ב"ב יז ע"א) בנשיקה מתו, ומה נפלא שהמנוול הזה בלעם ביקש לעצמו לא פחות מזה, הוא, שכל חייו הפקר ותאווה, ופרץ גדרו של עולם, לא הרגיש בשפלותו וגנותו, עד כדי כך שנדמה לו שהוא ראוי שבמיתתו יזכה למיתת נשיקה!

  כאן באה התורה ללמדנו ולהזהירנו, עד כמה אדם יכול לרמות את עצמו ולא לדעת היכן הוא עומד, מה מצבו האמיתי, ומה מחכה לו.

  והנה בלעם חמד שתהיה דווקא אחריתו בגן עדן עם צדיקי ישראל, אבל לא אמר "תחיה נפשי חיי ישרים", כי בחייו לא רצה לחיות חיי ישרים, אלא חיי תאווה, רשעות והפקרות, ורק בסיום חייו רצה למות מות ישרים כמו יהודי טוב, ולזכות לגן עדן.

  וכן אנו רואים הרבה אנשים שיעשו את כל ההשתדלות שיזכו למיתת צדיקים, שיאמרו אחריהם קדיש, ילמדו משניות לעילוי נשמתן, ושתהיה להם לוויה יהודית כשרה, ונדמה להם שעל ידי שיזכו למיתת צדיקים תהי אחריתם עמם בגן עדן.

  ובאמת זו הייתה טעותו של בלעם הרשע, אבל אנו יודעים, שרק מי שחי חיי ישרים, הוא שימות מיתת ישרים ותהיה אחריתו עם צדיקי ישראל, אבל מי שבחייו אינו הולך בדרך ישרים, לא יועיל לו למות מיתת ישרים.

  וב"ספורנו" פירש את הפסוק "ותהי אחריתי כמוהו", וז"ל, "שתהי אחריתי וצאצאי מעיי כמו ישראל, כי אמנם בניו של אדם ויוצאי חלציו נקראים אחריתו", ע"כ, דהיינו, שתאוות בלעם הרשע הייתה שיהיו לו בנים צדיקים.

  וגם זאת רואים אנו בעינינו יום יום, אנשים רוצים בכל מאודם שבניהם יהיו צדיקים וילמדו תורה, ואף עושים השתדלות גדולה בעניין, אבל לעצמם מסתפקים במועט בכל מה שנוגע ללימוד תורה וקיום המצוות.

  גם זו אחת מטעויותיו של בלעם הרשע, כי הכלל הוא שהבנים הולכים בדרכי אבותיהם, והדרך לזכות לבנים טובים היא, כאשר האב והאם עצמם הולכים בדרך התורה, וכך אנו מבקשים בכל יום, "ונהיה אנחנו, וצאצאינו…לומדי תורתך", דהיינו חטיבה אחת – אנחנו וצאצאינו.

  ומה נואלו אותם אנשים המיקלים לעצמם להסתכל בכל דבר כיעור, ולבניהם לא ירשו להסתכל, אם זה סם המוות לילדך, זה גם סם המוות בשבילך! או שבאים הבייתה בלילה ומתיישבים בסלון לקרוא עיתון, או להתעסק בשטויות, ואומרים לבן, קח משניות ותחזור על מה שלמדת בכיתה… זוהי דרך של בלעם הרשע, אני אלך בשרירות ליבי, והבן, יהיה צדיק!

  אבל באמת, מה שטוב בשביל הבן, טוב בשביל האבא, גם האב יכול לקחת ספר, וגם האם יכולה לתפוס תהילים או חומש, ואז יזכו לבנים צדיקים וישרים באמת.  0 תגובות