מעבר לאתר המותאם

'יתד' נגד הרב בצלאל כהן: "מניח מטעני חבלה רוחניים"

איתי גדסי 7 Comment on 'יתד' נגד הרב בצלאל כהן: "מניח מטעני חבלה רוחניים"

ההקצאה בשכונת רמות שקיבלה הישיבה התיכונית 'חכמי לב', לצד החשיפה התקשורתית אליה זכה ראש הישיבה, מוציאים את ביטאון התנועה הליטאית למתקפה חריפה • "רוצחים רוחניים של גדולי הדור שלא יהיו"

הרב בצלאל כהן
צילום: אתר גוונים
מייסדיו לכתחילה מייעדים אותה לחולל דברים נוראים, להניח מטעני חבלה רוחניים בתוככי היהדות הנאמנה. זה לא שעטנז של טוב ורע, אלא תערובת של רע ברע. זו ממש "רדיפה רוחנית" של צעירים שיכולים לצמוח להיות גדולי הדור, אך מכוונים אותם לטייב חלקות זרים

הקצאת קרקע בשכונת רמות לישיבת 'חכמי לב', העלתה שוב לדיון ציבורי את קיומה של הישיבה התיכונית החרדית, שמניחה לראשונה אלטרנטיבה חינוכית לעולם הישיבות הותיק.

מאמר המערכת של 'יתד נאמן' הוקדש השבוע לתקיפת הישיבה, לקעקוע השיטה, ולהשתלחות בראש הישיבה הרב בצלאל כהן. "החשש שמוסד כזה יתנחל בלב ההוויה החרדית, טורד את המנוחה", פותח המאמר. "ראשי המוסד משקיעים אנרגיות בכלי התקשורת, כדי לחשוף טלפיים כחזיר ולהסביר את עמדתם "כשר אני". הכשרון הגדול לפעול מאחורי ערפל סמיך, אינו נעדר גם מהפרשייה הנוכחית. הטשטוש היה תמיד מדגרה לאסונות רוחניים, ולכן יש לפוגגו".

"היהדות הנאמנה לא נזעקה על כך שקם אדם והחליט לעשות מעשה לא נכון! לאורך ההסטוריה מוטלים המוני פגרים של יוזמות שונות, שמצאו את עצמן מחוץ למחנה. הקמת המוסד התיכוני כשלעצמו הוא בעייה, אבל לא זה הנושא הנידון. הבעייה היא שהקמת המוסד היא נסיון לייצר אלטרנטיבה חתרנית למבנה הקיים, ל'באר שחפרוה שרים'".

העיתון דוחה את ההשראה הרוחנית של מייסדי הישיבה: "חתרני הרוח הללו מבינים יותר טוב מקברניטי הדור מה טוב לדור, ויש להם רעיונות לשיפור. הם עומדים בפומבי וקוראים תיגר על הדרך שסללו ענקי הדורות ויוצאים להצילו מידם, ועוד קוראים לעצמם חרדים, "אנחנו החרדים". יש מהם שמתהדרים בדרכו של הגרש"ר הירש זצוק"ל. כשהגיע המצביא הגדול של יהדות אשכנז לגרמניה, הוא אכן פעל בשיטת "תורה עם דרך ארץ". אבל מה היה אז בגרמניה? תורה או דרך ארץ? גרמניה היתה מלאה ב"דרך ארץ", בהשכלה, ברפורמה, בניתוק והתנכרות. הגרש"ר בא להוסיף "תורה" שנעדרה משם, על ה"דרך ארץ" ששלטה בחיי היהודים. לא להיפך! "טוב תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון".

"המבחן הוא, שח אחד מגדולי המשגיחים זצוק"ל, האם התוצאה משכחת עוון, או מוסיפה חלילה עוון. בפרנקפורט, זה שיכח עוון. אבל די אם נעקב אחרי רעיונות העוועים שמייסד 'חכמי לב' שיחרר לתקשורת, כדי להבין שהעוון לא תהיה התוצאה, אלה זו פשוט מגמה לשנות את היהדות החרדית, לחפור תחת אושיות קיומה, לערער ולהרהר אחרי כל בנינה, לחלץ בצבת את כל מסמרותיה, לסלול דרך חדשה וליצור בידים מציאות של "עוון". "סולל- הורס"!".

כאן, באורח נדיר, מצטט 'יתד' את העיתון 'ישראל היום', לצורף מתקפתו, מתוך ראיון של הרב בצלאל כהן לעיתון: "אני סדין אדום בעיניהם. אבל אני מתמיד בדרך שלי, כי אני חושש ממה שיקרה אם לא אמשיך לעשות מה שאני עושה. אם צעירי הקהילה החרדית לא ייצאו לעבודה, לא ישרתו בצבא ולא ישתלבו באקדמיה, יקרה אסון. אם לא יהיו מסגרות חינוך רבות כמו זאת שהקמתי, החברה החרדית מועדת לאבדון. העתיד יהיה עוד יותר רע אם לא יחול שינוי משמעותי", חשף מייסד מוסד השעטנז בראיון ל"ישראל היום".

"למרות הדבורים המתייפיפים בכלי התקשורת ועל אף העמדת פני התם, המוסד החדש מחנך את תלמידיו לעקרונות אנטי חרדיים בעליל, ומכוון לשבירת חומות הבידול ולהפלת המחיצות. אחת מתוכניות ההעשרה במוסד כוללת ביקורים וסיורים במקומות שונים במדינה, כדי להכיר את הארץ ואת החברה הישראלית. "בחנוכה ביקרנו במרכז למורשת מנחם בגין", אומר בצלאל כהן.

"אנחנו מכבדים ואוהבים את המקום שאנחנו שייכים אליו, אבל יוצאים ממנו למסע היכרות עם החברה הישראלית, כדי שנהיה יותר פתוחים אליה ונוכל להשתלב בה בקלות… בסופו של דבר אני רוצה שבפני הבוגרים יעמדו כל האופציות: ישיבת הסדר חרדית, ישיבה גדולה, שירות צבאי, לימודים אקדמאים וכמובן עבודה… חשוב לי שהם יהיו מודעים לאתגרים הרוחניים והדתיים שבגיוס, ויעשו את זה בזהירות ותוך התאמה. אם יתגייסו לצה"ל ולא יצליחו לשמור על זהותם הדתית והחרדית, אני יכול לסגור את המוסד".

"הדברים המחרידים הללו אינם מבית מדרשו של יאיר לפיד, אבל הוא לא היה מנסח את תוכניותיו אחרת, ויותר מזה איננו מבקש. לא מדובר כאן במגמות שנוסחו בחדר הישיבות של סיעת 'יש עתיד', אבל במקום לטרוח הם יכולים להעתיק. הדברים לא צוטטו מתוך פורומים של הגופים שמזרימים משאבים כדי להפעיל מנגנון משומן של תעמולה שנועד לשנות את הצבור החרדי מבפנים. מדובר באנשי "אנחנו החרדים", מהנדסים עם "חזון" שפועלים לפי מתווה הרסני, סוס טרויאני שתרבות יוון הותירה בשערינו, שמתעקש ש"אם לא יהיה שינוי ואם צעירי הקהילה החרדית לא ייצאו לעבודה, לא ישרתו בצבא ולא ישתלבו באקדמיה, יקרה אסון".

והנה דעת הץורה: "מרנן ורבנן ורבנן גדולי ישראל כבר חיוו את דעתם הנחרצת בסוגיית מוסדות השעטנז. רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל כתב במכתבו האחרון: "יש למחות ולהזהיר מפני כל מגמות מבחוץ לשלוח יד בפך השמן הטהור שמעודדים כל מיני מכונים ומכללות להכשרות ולמודים חיצוניים של תוארים ותעודות ושל למודי אקדמיה אשר יכניסו שאיפות זרות הקלוטות מבחוץ, וכמה נלחמו גדולי ישראל זצוק"ל נגד כל מוסד למודים חרדי שמיועד ללמודים כאלה והוקיעוהו אל מחוץ למחנה ובפרט שמודיעים בגלוי שמטרתם בכל מגמות אלה לעשות שינוי הרוח והמהות של הצבור החרדי, לפעול להחדיר כל מיני שאיפות אחרות לאומית ומשכיליות אשר לא שערום אבותינו ולעשות השתלבות והתחברות עם חיי החילוניות ועם תרבות אנשים חטאים".

"יבדלחט"א רשכבה"ג מרן ראש הישיבה שליט"א כתב: "הן ידוע כי הישיבות הקדושות אשר בהם לומדים רק תורה ויראת שמים בלי לערב בהם שום לימודי חול, הם ורק הם, ממשיכים מסורת אבותינו המקובלים מדור דור. וכל אלו אשר הכניסו חול בקודש לא עלתה בידם לא תורה ולא יראת שמים ומהם יוצאים המחריבים בכרם בית ישראל, וזה על הכלל וכן על הפרט שכל צעיר שבצעירותו לא נתחנך כולו על אדני הקודש, הן מדותיו והן יראתו לקוי', ואין להרבות בדברים כי ידוע לכל באי שער עמנו גודל ההפסד למי שזז מהדרך של אבותינו".

ובמכתב נוסף על יוזמה דומה כתב לאחינו בני ישראל": "בשום אופן אין ליסד מקומות לימוד חוץ ממקומות לימודי התורה בלי עירוב לימודים אחרים. ושמענו בכאב אשר רוצים ליסד מקום של לימודי חול גבוהים, וזה אבן נגף מרחיק לב הצעירים מיראת שמים, וכל א' מצווה ועומד לא לתת יד בשום אופן לגרוע ממה שאבותינו מסרו נפשם מדור דור".

לסיכום: "מרנן גדולי ישראל מתריעים על התוצאות שייגרמו בעתיד, וחכם עדיף מנביא. אבל היוזמה של 'חכמי לב' איננה מסוכנת כי התוצאות תהיינה נוראות בעתיד. היוזמה נוראה כי מייסדיו לכתחילה מייעדים אותה לחולל דברים נוראים, להניח מטעני חבלה רוחניים בתוככי היהדות הנאמנה. זה לא שעטנז של טוב ורע, אלא תערובת של רע ברע. זו ממש "רדיפה רוחנית" של צעירים שיכולים לצמוח להיות גדולי הדור, אך מכוונים אותם לטייב חלקות זרים. למרות ה'אשר קרך', לא במדובר במגמה שמזנבת בנחשלים, כי במקרים רבים הם קנטוניסטים רוחניים שנחטפו, טובי המוחות וגדולי המתמידים. בחלל האויר מהדהדת הקריאה "יצחק אלחנן שמאלה". מדובר ברוצחים רוחניים של גדולי הדור שלא יהיו! – ועליהם היהדות הנאמנה נלחמת מלחמת אין פשרות. זהירות! אל תגעו במשיחי!".7 תגובות

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

מיין תגובות
 1. 7

  תמשיך לנסות להבין להבין בינתיים סיבכת אותנו

 2. 6

  מנסה להבין את הטיעון של יתד, מבעד למסך הסיסמאות.
  1. כרגע כולם לומדים תורה, הכל טוב ואין בעיות, אז אסור להוסיף דרך ארץ לתורה.
  2. אסור לאף בחור להכיר את החברה הישראלית, או להשתלב בצבא/לימודים/תעסוקה מחוץ לישיבה, כי יהיו לזה תוצאות נוראות. (לבנות מותר?..)
  במקרה הטוב, מנותקים מהמציאות.
  במקרה הגרוע, לא אכפת להם מאף אחד, למען מטרותיהם הנסתרות.

 3. 5

  יתד עיתון אשכנזי שדחוף צריך לחזור בתשובה ואתם כל המגיבים כדי שתשתקו ותנו לרבנים להחליט בנושא כי באמת רק הם יודעים מה טוב

 4. 4

  "יתד" אמר מי אנחנו שנגיד אחרת…

 5. 3

  יתד נאמן צודקים לגמרי.
  ולמה אתם מעניקים לפוליטיקאי הזה מר בצלאל כהן את התואר "הרב"?

 6. 2

  יתד נאמן שוטי הכפר…..
  אין לעיתון הזב תקנה בשום דבר בעולם!!!!!!!!!!!!!!!!!