בכל מקום בכל שעה, קול חי תמיד אתי
עכשיו בשידור: יש אמונה הרב זמיר כהן - הרב זמיר כהן
התוכנית הבאה: הנפש בראי היהדות הרב אייל אונגר - הרב אייל אונגר