בכל מקום בכל שעה, קול חי תמיד אתי
עכשיו בשידור: חמישי בשניים יוסי אליטוב ואריה ארליך - יוסי אליטוב ואריה ארליך
התוכנית הבאה: עניין משפחתי יואב דיליאון - רחל פסטג, מירי שניאורסון, יואב דיליאון